Regulamin

Regulamin

Zachęcamy równocześnie do zaznajomienia się z naszą polityką prywatności pod względem przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników

Regulamin dotyczy funkcjonowania witryny zyciefaceta.waw.pl

Właścicielem marki zyciefaceta.waw.pl jest osoba prywatna, natomiast administracją serwisu, wszelkimi sprawami dotyczącymi reklam zajmuje się Agencja Reklamowa „Akwilon-Polska” z siedzibą w Poznaniu.

W celu uproszczenia regulaminu zastosowano w nim następujące określenia:

nasza domena – (z zachowaniem poprawności gramatycznej i odmiany) oznacza odniesienie do domeny zyciefaceta.waw.pl

klient – podmiot fizyczny bądź prawny, bez względu czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, który dokonał jakiegokolwiek wpisu komentarza na naszej domenie , w jakiejkolwiek postaci.

komentarz – treść dodana pod konkretnym wpisem na blogu, odnosząca się do jego treści, podlegająca moderacji przed publikacją w ramach serwisu naszej domeny. 

link – słowo lub grupa słów, pod którą jest dodany adres internetowy powodujący przekierowanie na domenę internetową. Bez znaczenia jest czy jest to domena reklamowana czy nie. Jako link traktowane są też wszelkie adresy e-mail

1/Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszej domenie. W przypadku zmian w regulaminie, wprowadzenie ich wymaga również publikacji. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu (wraz z wprowadzonymi zmianami).

2/Właścicielem serwisu jest osoba fizyczna, natomiast jego administratorem została jest Akwilon-Polska z siedzibą w Poznaniu. Kontakt do administratora:
poczta elektroniczna – kontakt możliwy poprzez dane zawarte na podstronie kontakt
poczta tradycyjna
Akwilon-Polska
skrytka pocztowa nr 51
60-959 Urząd Pocztowy Poznań 2

3/ Celem naszego serwisu jest publikacja przemyśleń jego autorki.

4/Na tę chwile nie przewiduje się możliwości rejestracji kont na blogu.

5/Autorka blogu jak i jego administrator, nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane komentarze, będą dokładali wszelkiej staranności, by poprzez odpowiednią moderację nie dopuścić do publikacji treści niezgodnych z prawem, nie mniej nie mają możliwości sprawdzania komentarzy pod względem praw autorskich. W przypadku ich naruszenia, podmiotem odpowiedzialnym, wobec którego należy wysuwać żądania jest autor danego komentarza

6/Bezwzględnie będą odrzucane podczas moderacji komentarze dotyczące:

-szerzenia nienawiści rasowej, religijnej itp

-propagowania ideologii faszystowskiej, nazistowskiej oraz komunistycznej pod każdą postacią

-treści erotycznych i godzących w sferę intymną , budzących wątpliwość co do ich legalności zarówno pod względem charakteru materiałów, sposobie ich zdobycia, a w szczególności wieku

-mechanizmów, których jedynym celem jest wyłudzenie danych

-propagujących, publikujących lub sprzedających nielegalne oprogramowanie, muzykę, filmu jak i produkty ogólnie zwanymi „podróbkami”

-publikacji godzących w dobra osób trzecich jak i firm (na zasadzie uważajcie na tego czy tego pracodawcę etc)

7/W związku ze zmianami w prawie odnoście przetwarzania danych osobowych, cześć integralną regulaminu stanowi polityka prywatności. Tam znajdują się wszelkie wymagane informacji odnoście zbierania i zasad przetwarzania danych osobowych.

8/Użytkownik naszego serwisu ma w każdej chwili prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i ich usunięcia (za wyjątkiem sytuacji, gdy ich usunięcie nie jest możliwe ze względu na inne przepisy prawne, które zobowiązują Administratora Serwisu do ich zachowania (np. informacje potrzebne do wystawienia faktury za wykonaną usługę i ich przetwarzanie oraz zachowanie zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych, informacje dotyczące zakresu wykonania usługi i ich powiązanie z konkretnym zleceniem w celu ochrony praw administratora przed próbą ewentualnego wyłudzenia odszkodowania za usługę wykonaną nie zgodnie z zamówieniem itp.). Wszelkie informacje w zakresie obowiązującego prawa udzielane są poprzez wysłanie odpowiednich formularzy korzystając ze strony „Kontakt” lub w tradycyjnej formie papierowej wysłanej na adres również podany na stronie „Kontakt”

9/Strona informacyjna przed wejściem do serwisu tzw. intro z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności wyświetla się jeden raz na konkretną sesję.

10/W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

11/W sprawach spornych wymagających rozstrzygnięcia sądowego, Sądem miejscowym dla rozstrzygania danego sporu jest Sąd miejscowy dla właściciela serwisu.

12/Obowiązującą wersją regulaminu jest zawsze jego najnowsza wersja. Dopisanie punktu, bądź edycja istniejącego automatycznie anuluje jego poprzednie wersje w zakresie w jakim nastąpiło dopisanie lub edycja.